کسب درامد از بیت کوین

this site moved to faucethub

بیت کوین (به انگلیسی: Bitcoin) بیتکوین یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی‌پشتوانه» یا پول حکومتی است. نوآوری بودن بیتکوین به این معناست که خالقان آن توانسته‌اند آنرا در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا در چندسال گذشته ارزش بیتکوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است اما پول بودن یک جایگاه حقوقی است و پول بودن بیتکوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولت‌ها است. تا کنون هیچ دولتی بیتکوین را به رسمیت نشناخته است و دولت‌های ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین بر کالا بودن بیتکوین تأکید دارند. البته از لحاظ فنی و کارکردی این عبارت صحیح است که بیت کوین نوعی پول دیجیتال بر پایه شبکه همتا به همتا، امضای دیجیتال و اثبات دانایی صفر است و به کاربران امکان می‌دهد که بدون هیچ واسطه‌ای، انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. گره‌های شبکه هر معامله را در شبکه اعلام می‌کنند که پس از تأیید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه عمومی به نام Blockchain ذخیره می‌شود. از جنبه عملیاتی و فنی بیت کوین (به انگلیسی: Bitcoin) یک پول دیجیتال و سیستم پرداخت با کارکردهایی مشابه «پول بی پشتوانه» یا همان پول حکومتی است که بر پایه شبکه همتا به همتا، امضای دیجیتال و اثبات دانایی صفر است و به کاربران امکان می‌دهد که بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. گره‌های شبکه هر معامله را در شبکه اعلام می‌کنند که پس از تأیید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه عمومی به نام Blockchain ذخیره می‌شود. بیت کوین امکان پرداخت‌های بسیار کم هزینه را فراهم می‌کند. شبکه بیت کوین سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد و توسط هیچ سازمان، مؤسسه و یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود. زمان متوسط تأیید هر انتقال بیت‌کوین، تقریباً ده دقیقه است. انتقال پول از یک نقطه به نقطه دیگر در تمام شبکه اطلاع‌رسانی شده و تمام نقاط از آن آگاه خواهند شد. قبل از ابداع بیت کوین، سیستم‌های مالی آنلاین برای امنیت به یک سیستم کنترل کننده مرکزی احتیاج داشتند. ساتوشی ناکاموتو با ابداع یک شیوه اثبات کار در شبکه همتا به همتا، راهی جایگزین پیشنهاد کرد. بیت کوین پروژه‌ای نسبتاً جدید و شدیداً تحت توسعه است. به همین دلیل توسعه دهندگان آن به کاربران توصیه می‌کنند که به آن به عنوان یک نرم‌افزار آزمایشی نگاه کنند.

How i can use bitcoin faucet?? ____________________________ It's so easy Using a bitcoin faucet is very simple. Once you visit the faucet webpage, you have to enter your bitcoin wallet address . A timer will start counting the amount of time you spend on the site. Once you spend a certain amount of time on the site, you can claim your reward by clicking the “Claim Now” or similar button. You will have to prove that you are a human by filling in a Captcha or by solving a simple mathematical problem, (this prevents any automated script from claiming rewards at regular intervals). That is it…! You have claimed your reward. Your reward will be credited either immediately or on a designated weekly payout day to your wallet. Typically, faucets have a minimum time interval limit between claims by each visitor, in order to prevent one person from claiming all the available bitcoin from faucet’s wallet. This duration varies from 5 minutes to 24 hours, depending upon the faucet.

______________________________________ Why do people trust Bitcoin? Much of the trust in Bitcoin comes from the fact that it requires no trust at all. Bitcoin is fully open-source and decentralized. This means that anyone has access to the entire source code at any time. Any developer in the world can therefore verify exactly how Bitcoin works. All transactions and bitcoins issued into existence can be transparently consulted in real-time by anyone. All payments can be made without reliance on a third party and the whole system is protected by heavily peer-reviewed cryptographic algorithms like those used for online banking. No organization or individual can control Bitcoin, and the network remains secure even if not all of its users can be trusted.

BITCOIN WALLETS _____________________________ The Bitcoin wallets also called e-Wallets, like a bank, but much safer, serves to keep our bitcoins. You can only be accessed through a unique key, a cryptographic code. Here are the most used and known purses: _Coinbase , With a fairly friendly design and support of a serious company, this purse is today one of the most popular. Their only disadvantage is that Coinbase has partial control over the funds and is not available globally. ----------------------------------------------------- _ Blockchain another quite popular wallet and one of the oldest in operation.{Suggested wallet}

______________________________________ What is Bitcoin? Bitcoin is a consensus network that enables a new payment system and a completely digital money. It is the first decentralized peer-to-peer payment network that is powered by its users with no central authority or middlemen. From a user perspective, Bitcoin is pretty much like cash for the Internet. Bitcoin can also be seen as the most prominent triple entry bookkeeping system in existence. ______________________________________________ Who created Bitcoin? Bitcoin is the first implementation of a concept called "cryptocurrency", which was first described in 1998 by Wei Dai on the cypherpunks mailing list, suggesting the idea of a new form of money that uses cryptography to control its creation and transactions, rather than a central authority. The first Bitcoin specification and proof of concept was published in 2009 in a cryptography mailing list by Satoshi Nakamoto. Satoshi left the project in late 2010 without revealing much about himself. The community has since grown exponentially with many developers working on Bitcoin.